Archive for the ‘Sverige’ Category

Swedes, the Mexicans of Norway

25.05.09

Nok en interessant artikkel fra The New York Times. Denne er riktignok et og et halvt år gammel, men innholdet er minst like aktuelt nå. Det dreier seg selvfølgelig om svenske ungdommer som jobber i Norge. Høydepunktet kommer i et intervju av en ansatt i den svenske interessorganisasjonen i Norge:

Most of the Swedes interviewed said they did not feel discriminated against by the Norwegians.

But Ms. Karlsson at the Swedish Association said she was miffed by an advertisement for an apartment that said it would be good for “Swedes or Poles.”

“Nothing bad about Poles, but that’s not really how we see ourselves,” she said, referring to the fact that hundreds of thousands of Poles have sought higher paying jobs in Western Europe since the expansion of the European Union in 2004.

Virker som det eksisterer litt komplekser angående fremmedarbeiderrollen altså. Uansett blir det interessant å se om svenskeinvasjonen vil øke i årene som kommer.

Reklamer